[BẢN TIN APG – Tuần 2 Tháng 8] NHÀ ĐẦU TƯ EB-5 PHẢI ĐÁP ỨNG NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN NÀO KHI ĐẦU TƯ?

Hydrafacial machine

𝗕𝗮̉𝗻 𝘁𝗶𝗻 𝗗𝗶 𝘁𝗿𝘂́ 𝘃𝗮̀ 𝗯𝗮̂́𝘁 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝘀𝗮̉𝗻 𝗠𝘆̃ 𝗧𝘂𝗮̂̀𝗻 𝟮 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟴 𝗴𝗼̂̀𝗺 𝗰𝗮́𝗰 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮𝘂:

(𝟏) Báo cáo: 𝗠𝗼̣̂𝘁 𝘁𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗸𝘆̉ 𝗯𝗮̂́𝘁 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝘀𝗮̉𝗻 𝗼̛̉ 𝗧𝗲𝘅𝗮𝘀 do Texas REALTORS® phát hành vào ngày 9/8/2021. (để nhận báo cáo bản full xin vui lòng liên hệ với APG để nhận chi tiết)
(𝟐) Báo cáo thị trường BĐS thương mại Hoa Kỳ Quý 2/2021
(𝟑) Nhà đầu tư EB-5 phải đáp ứng những yêu cầu cơ bản nào khi đầu tư?

————————-
𝑨𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂𝒏 𝑷𝒍𝒖𝒔 𝑮𝒓𝒐𝒖𝒑
Tư vấn Mua bán nhà bên Mỹ & Định cư Mỹ – Canada – Châu Âu
Liên hệ: Sài Gòn Royal, 34 – 35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4
Hotline: 𝟬𝟵𝟭 𝟯𝟵𝟬 𝟰𝟰𝟳𝟳 – 𝟬𝟵𝟰 𝟴𝟬𝟲 𝟰𝟰𝟰𝟰
www.AmericanPlus.vn | www.MuaNhaMy.vn

source

More articles

vacuum therapy machines

Latest article

rf facial machine